ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ – складиране, сортиране, комисиониране, дистрибуция

МИТНИЧЕСКО АГЕНТИРАНЕ

ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ НА КОМПЛЕКТНИ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ ВНОС-ИЗНОС:

 • ИЗТОЧНА ЕВРОПА: Полша, Унгария, Словакия, Чехия
 • ЮЖНА ЕВРОПА: Италия, Южна Франция, Испания
 • ЗАПАДНА ЕВРОПА: Англия, Бенелюкс и Германия, Швейцария, Скандинавски страни
 • БАЛКАНСКИ СТРАНИ: Сърбия, Гърция, Румъния, Турция
 • РУСИЯ и БЕЛАРУС
 • БАЛТИЙСКИ РЕПУБЛИКИ


СКЛАД И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ В БЪЛГАРИЯ:

 • 600m2 покрит склад
 • Дългосрочни и краткосрочни договори за складиране
 • Дистрибуция в България
 • Комисиониране, Сортиране, Палетизиране
 • 24/7 жива охрана
 • 24/7 видеонаблюдение
 • Съхранение на Опасни товари
 • Товаро-разтоварни операции – механизирано и ръчно

Международна автомобилна спедиция

Комплектни товари
Частични / групажни пратки
Опасни товари ( ADR)
Стоки под определен температурен режим.